Bài Thơ Quà Của Bố

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

Bạn đang xem: Bài thơ quà của bố

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã 2 103 0
Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã
Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã 3 94 0
Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã
Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã 2 95 0
Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã
Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã 2 79 0

Xem thêm: Cho Thuê Cửa Hàng, Ki Ốt Đường Mỹ Đình, Cho Thuê Cửa Hàng, Ki Ốt, Cửa Tiệm

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã
Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã 2 77 0
Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã
Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã 2 128 0
Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã
Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Nghe viết: Quà của bố. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã 3 101 0
Trêng TiÓu häc sè 2 B¾c Lý Ngôi nhà Kiểm tra bài cũ Đọc những câu thơ nói về tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ gắn với tình yêu đất n ớc. ? Thứ t ngày 10 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: ở ngôi nhà mình bạn nhỏ nhìn thấy gì, nghe thấy gì, ngửi thấy gì? Quà của bố(Tiết 1) Thứ t ngày 10 tháng 3 năm 2010 Tập đọc: Thứ t ngày 10 tháng 3 Năm 2010 Bố em là bộ đội ở tận vùng đảo xa Cha lần nào về phép Mà luôn luôn có quà. Bố gửi nghìn cáI nhớ Gửi cả nghìn cáI thơng Bố gửi nghìn lời chúc Gửi cả nghìn cáI hôn. Bố cho quà nhiều thế Vì biết em rất ngoan Vì em luôn giúp bố Tay súng thêm vững vàng. Phạm Đình Ân Tập đọc: Qùa của bố về phép đảo xa vững vàng __ _____ _____ _____________ ________________ _____________ // // // _____________ Tay súng _____ Thứ t ngày 10 tháng 3 Năm 2010 Bố em là bộ đội ở tận vùng đảo xa Cha lần nào về phép Mà luôn luôn có quà. Bố gửi nghìn cáI nhớ Gửi cả nghìn cáI thơng Bố gửi nghìn lời chúc Gửi cả nghìn cáI hôn. Bố cho quà nhiều thế Vì biết em rất ngoan Vì em luôn giúp bố Tay súng thêm vững vàng. Phạm Đình Ân Tập đọc: Qùa của bố // // // Thứ t ngày 10 tháng 3 Năm 2010 Bố em là bộ đội ậ tận vùng đảo xa Cha lần nào về phép Mà luôn luôn có quà. Bố gửi nghìn cáI nhớ Gửi cả nghìn cáI thơng Bố gửi nghìn lời chúc Gửi cả nghìn cáI hôn. Bố cho quà nhiều thế Vì biết em rất ngoan Vì em luôn giúp bố Tay súng luôn vững vàng. Tập đọc: Qùa của bố Thứ t ngày 10 tháng 3 Năm 2010 ON VAN: Tìm tiếng có trong bài có vần oan. Tập đọc: Quà của bố Bố em là bộ đội ở tận vùng đảo xa Cha lần nào về phép Mà luôn luôn có quà. Bố gửi nghìn cáI nhớ Gửi cả nghìn cáI thơng Bố gửi nghìn lời chúc Gửi cả nghìn cáI hôn. Bố cho quà nhiều thế Vì biết em rất ngoan Vì em luôn giúp bố Tay súng luôn vững vàng. ngoan - Nói câu chứa tiếng có vần oan, oat Tập đọc: Quà của bố Thứ t ngày 10 tháng 3 năm 2010 M. Chúng em vui liên hoan. Chúng em thích hoạt động. Thứ t ngày 10 tháng 3 Năm 2010 Bố em là bộ đội ở tận vùng đảo xa Cha lần nào về phép Mà luôn luôn có quà. Bố gửi nghìn cáI nhớ Gửi cả nghìn cáI thơng Bố gửi nghìn lời chúc Gửi cả nghìn cáI hôn. Bố cho quà nhiều thế Vì biết em rất ngoan Vì em luôn giúp bố Tay súng luôn vững vàng. Tập đọc: Qùa của bố . đọc: Quà của bố Bố em là bộ đội ở tận vùng đảo xa Cha lần nào về phép Mà luôn luôn có quà. Bố gửi nghìn cáI nhớ Gửi cả nghìn cáI thơng Bố gửi nghìn lời chúc Gửi cả nghìn cáI hôn. Bố cho quà nhiều. 3 Năm 2010 Bố em là bộ đội ở tận vùng đảo xa Cha lần nào về phép Mà luôn luôn có quà. Bố gửi nghìn cáI nhớ Gửi cả nghìn cáI thơng Bố gửi nghìn lời chúc Gửi cả nghìn cáI hôn. Bố cho quà nhiều thế Vì. giúp bố Tay súng thêm vững vàng. Phạm Đình Ân Tập đọc: Qùa của bố // // // Thứ t ngày 10 tháng 3 Năm 2010 Bố em là bộ đội ậ tận vùng đảo xa Cha lần nào về phép Mà luôn luôn có quà. Bố gửi