Tài Chính

15+ Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu “

Kế toán doanh nghiệp là một khâu vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp. Trong đó, kế toán vốn bằng tiền là cơ sở cũng như tiền đề đầu tiên của doanh nghiệp, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Do đó, để viết được báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tốt nhất cần phải trang bị cho bản thân những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về lĩnh vực này.

Đang xem: Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

*

Báo cao thực tập kế toán vốn bằng tiền hay nhất

Kế toán vốn bằng tiền là gì? Kế toán vốn bằng tiền được phân loại ra sao? Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp là gì? Bài viết dưới đây của 123doc sẽ giúp bạn có thêm những thông tin cơ bản để bước đầu triển khai báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền của mình.

Nội dung chính

I. Top 15 mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền mới nhất năm 2020II. Kế toán vốn bằng tiền là gì?III. Những điều cần lưu ý về báo cáo thực tập vốn bằng tiềnIV. Những kinh nghiệm khi thực hiện nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền

I. Top 15 mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền mới nhất năm 2020

1. Báo cáo thực tập: Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty xây dựng công trình giao thông 875

Công ty xây dựng công trình giao thông 87 là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông từ năm 1993. Theo đó, việc hạch toán kế toán ngày càng đòi hỏi phải được tăng cường quản lý chặt chẽ và hiệu quả, trong đó bao gồm việc sử dụng hợp lý khoản vốn bằng tiền.

*

Báo cáo thực tập Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty xây dựng công trình giao thông 875

Download tài liệu

*

Download tài liệu

3. Báo cáo thực tập Kế toán vốn bằng tiền tại xí nghiệp xây lắp 12 công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế

Trong nền kinh tế thị trường, vốn là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định tới các bước tiếp theo trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là một yếu tố rất quan trọng tại một thời điểm nhất định nhưng sự vận động của vốn bằng tiền được xem là hình ảnh phản chiếu năng lực tài chính của doanh nghiệp.

*

Báo cáo thực tập Kế toán vốn bằng tiền tại xí nghiệp xây lắp 12 công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế.

Download tài liệu

*

Download tài liệu

*

Download tài liệu

10+ Báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển

Top 10 mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa hay nhất

*

Download tài liệu

*

Download tài liệu

*

Download tài liệu

*

Download tài liệu

10. Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải trả tại Công ty xây dựng Định Việt

Trong quá trình hoàn thiện để thích nghi với những thay đổi, liên tục phát sinh trong giao dịch tài chính, kế toán chịu trách nhiệm sẽ gặp không ít khó khăn. Báo cáo đưa ra những đánh giá và nhận xét thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải trả tại công ty xây dựng Định Việt. Đồng thời đưa ra một số đề xuất góp phần hoàn thiện công tác hạch toán tại công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Dưới đây là bài Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải trả tại Công ty xây dựng Định Việt

*

Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải trả tại Công ty xây dựng Định Việt

Download tài liệu

11. Báo cáo kiến tập kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần dầu thực vật Bình Định

Công ty Dầu thực vật Bình Định là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có đủ tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp nhà nước. Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới và phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành sản xuất nói riêng, công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Dưới đây là bài Báo cáo kiến tập kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần dầu thực vật Bình Định

*

Báo cáo kiến tập kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần dầu thực vật Bình Định

Download tài liệu

12. Báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài vốn bằng tiền tại Công ty mây tre Giao Châu

Đối với mỗi doanh nghiệp như Công ty mây tre Giao Châu khi đi vào sản xuất, mục tiêu trước hết là tạo ra lợi nhuận, duy trì hoạt động và ngày càng phát triển. Vì vậy doanh nghiệp phải biết sử dụng tốt nguồn vốn kinh doanh, mà đặc biệt trong đó là sử dụng hợp lý vốn bằng tiền.

Dưới đây là bài Báo cáo kiến tập kế toán vốn bằng tiền tại Công ty mây tre Giao Châu

*

Báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài vốn bằng tiền tại Công ty mây tre Giao Châu

Download tài liệu

7 báo cáo thực tập công ty xây dựng và hướng dẫn cách viết chuẩn nhất

Báo cáo thực tập công ty du lịch

13. Báo cáo tốt nghiệp: Kế Toán Vốn Bằng Tiền Công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn

Hòa mình vào nhịp điệu phát triển của nền kinh tế đất nước, Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn đã không ngừng nâng cao năng lực của mình trong sản xuất, góp phần công lao của mình xây dựng nên những công trình lớn của cả nước. Báo cáo đem đến những thông tin chính xác nhất về kế toán vốn bằng tiền tại công ty này.

Dưới đây là bài báo cáo kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn

*

Báo cáo tốt nghiệp: Kế Toán Vốn Bằng Tiền Công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn

Download tài liệu

*

Download tài liệu

*

Download tài liệu

101+ báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền không thể bỏ qua năm 2020

Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2020

II. Kế toán vốn bằng tiền là gì?

1. Vốn bằng tiền là gì?

Vốn bằng tiền là một phần tài sản lưu động trong doanh nghiệp, tồn tại dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất, bao gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ở các ngân hàng, kho bạc nhà nước và các khoản tiền đang chuyển. Vốn bằng tiền có tính linh hoạt cao, do đó được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp như thực hiện việc mua sắm hoặc chi trả chi phí cần thiết.

Vì là yếu tố vô cùng quan trọng nên doanh nghiệp cần quản lý vốn bằng tiền chặt chẽ để giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được lưu thông, giảm thiểu được nhiều chi phí phát sinh không đáng có.

2. Kế toán vốn bằng tiền là gì?

Kế toán vốn bằng tiền là công tác lập – thu thập, xử lý các hóa đơn, chứng từ liên quan đến vốn bằng tiền đồng thời kết hợp với các bộ phận khác của doanh nghiệp để thực hiện việc cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp.

Xem thêm: Review Son Innisfree Vivid Cotton Ink: Bảng Màu Đẹp, Nhẹ Môi

Kế toán vốn bằng tiền bao gồm:Kế toán tiền mặt.Kế toán tiền gửi ngân hàng.Kế toán tiền đang chuyển.

Có thể nói, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền là lập chứng từ cho mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ các tài khoản vốn bằng tiền, bao gồm: phiếu thu, phiếu chi, viết séc, lập ủy nhiệm chi. Từ những chứng từ này, kế toán tiến hành ghi sổ và theo dõi biến động trên các tài khoản này để kiểm soát vốn bằng tiền.

3. Phân loại vốn bằng tiền

Theo hình thức tồn tại, vốn bằng tiền được phân thành

Tiền Việt Nam.Ngoại tệ (loại tiền giấy bạc được phép lưu hành trên thị trường Việt Nam dù không phải do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành).Vàng bạc, đá quý, kim khí.

Theo trạng thái tồn tại

Tiền mặt tại quỹ (tài khoản 111).Tiền gửi ngân hàng (tài khoản 112).Tiền đang chuyển (tài khoản 113.

10+ Báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển

Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2020

III. Những điều cần lưu ý về báo cáo thực tập vốn bằng tiền

1. Báo cáo thực tập vốn bằng tiền cần những gì?

Đầu tiên, để có thể bắt đầu viết được một bản báo cáo thực tập vốn bằng tiền, bạn cần phải nắm rõ một số thông tin cơ bản như sau:

Vốn bằng tiền là gì? Kế toán vốn bằng tiền là gì? Kế toán vốn bằng tiền quan trọng như thế nào đối với một doanh nghiệp?Những thành phần của kế toán vốn bằng tiền được chia như thế nào?Nhiệm vụ và những điều cần lưu ý khi hạch toán kế toán vốn bằng tiền là gì?Chỉ tiêu kinh tế và mức độ tăng trưởng trong ít nhất 5 năm gần đây.Những lĩnh vực kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp từ khi được thành lập đến nay.Định hướng, dự định của doanh nghiệp trong tương lai.Tìm hiểu kỹ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán (tích cực, hạn chế) của doanh nghiệp và đi sâu vào nghiệp vụ kế toán tại đây, đặc biệt làkế toán vốn bằng tiền.

Với những định hướng trên, bạn đã bắt đầu có thể lên ý tưởng về một bản báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền cho riêng mình. Đồng thời, hãy áp dụng tốt những kiến thức bạn đã học được tại đơn vị thực tập để biến báo cáo của mình trở nên tốt hơn nữa nhé!

2. Những lưu ý khi thực hiện báo cáo thực tập vốn bằng tiền

Kế toán vốn bằng tiền là một lĩnh vực khó và vô cùng quan trọng, vậy nên phải vô cùng cẩn thận với những thông tin mà bạn đem đến trong báo cáo của mình.

Phải đảm bảo thông tin, số liệu đều chính xác và có căn cứ, trích dẫn đầy đủ, tránh bịa đặt thông tin.Trình bày rõ ràng, sạch đẹp, tuân theo quy chuẩn về một báo cáo, có đầy đủ những mục cần thiết được sắp xếp theo thứ tự ưu tiênPhải thể hiện được kiến thức của bản thân và cách áp dụng vào thực tế tại doanh nghiệp để khẳng định mình thực sự hiểu về kế toán vốn bằng tiền.

Báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh mới nhất 2020

Cách viết báo cáo thực tập thuế thu nhập doanh nghiệp

IV. Những kinh nghiệm khi thực hiện nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền

Kế toán vốn bằng tiền lập báo cáo thu chi hàng ngày; so sánh, đối chiếu kịp thời thường xuyên số liệu giữa sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi, sổ kế toán tiền mặt với sổ phụ ngân hàng nhằm kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp sai lệch để kiến nghị các biện pháp xử lý.

Hướng dẫn cho các phòng ban về quy định hóa đơn, chứng từ, cũng như cách lập các biểu mẫu.Tổ chức theo dõi tiền gửi ngân hàng tại từng ngân hàng; trực tiếp liên hệ với ngân hàng để thực hiện các giao dịch rút tiền, trả tiền, lấy sổ phụ ngân hàng,..

Hạch toán vốn bằng tiền sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam (ký hiệu VND).

Với những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái trong ngày giao dịch để ghi sổ kế toán.Phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người cho phép nhập, xuất quỹ khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.Thủ quỹ là người chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đồng thời đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Trong trường hợp có sự chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Son Môi Tại Nhà Đơn Giản, Cách Làm Son Handmade Siêu Lì

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về kế toán vốn bằng tiền để giúp bạn bước đầu lên kế hoạch xây dựng một báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền. Ngoài ra, 123doc luôn sẵn sàng cung cấp cho bạn những thông tin, tài liệu chất lượng để nghiên cứu chuyên sâu và hoàn thành thật xuất sắc báo cáo thực tập của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button