Các Số Tiếng Anh Từ 1 Đến 100

Hướng thừa nhận phương pháp hiểu số máy trường đoản cú giờ Anh từ là 1 mang lại 100, cách thay đổi số đếm thanh lịch số sản phẩm từ với biện pháp sử dụng số sản phẩm công nghệ trường đoản cú.

Số sản phẩm từ bỏ giờ đồng hồ Anh từ 1 mang đến 100 viết ra sao, viết tắt như thế nào. Dưới đấy là cách viết số sản phẩm trường đoản cú vào giờ Anh. Hình như, icreo.com.vn đã trả lời chúng ta biện pháp gửi thể số đếm quý phái số sản phẩm công nghệ từ bỏ và giải pháp sử dụng số trang bị tự phù hợp duy nhất.

Bạn đang xem: Các số tiếng anh từ 1 đến 100

*

Số lắp thêm tự trong giờ Anh và phương pháp sử dụng

1. Số thứ từ giờ Anh từ một đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem đoạn Clip phương pháp phát âm số vật dụng từ trong giờ Anh

2. Sử dụng số trang bị từ khi nào?

- Số sản phẩm trường đoản cú dùng để nói về địa điểm của một trang bị làm sao đó hoặc xác định vị trí của đồ vật đó trong một hàng.

- Danh hiệu của vua, thê thiếp nước ngoài hay lúc viết viết thương hiệu với số máy từ bỏ thông qua số La Mã, lúc đọc thì thêm THE trước số vật dụng từ bỏ.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Về Động Vật Thông Dụng Nhất, Từ Vựng Tiếng Anh Về Con Vật Thông Dụng Nhất

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Cách dịch số đếm thanh lịch số sản phẩm công nghệ tự

3.1. Thêm th đằng sau số đếm. Số tận thuộc bởi Y, nên đổi Y thành I rồi mới thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve sầu – twelfth

3.2. Lúc số phối hợp các mặt hàng, chỉ việc thêm th sống số sau cuối, trường hợp số sau cùng bên trong list xung quanh lệ trên thì dùng theo list đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred & eleventh

- 421st = four hundred & twenty-first

3.3. Khi ước ao viết số ra chữ số (viết nhỏng số đếm mà lại đằng sau cùng thêm TH hoặc ST với số đồ vật từ bỏ 1, ND cùng với số đồ vật từ bỏ 2, RD cùng với số trang bị từ 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred và first = 101st

*

Cách dịch số đếm sang số thứ tự

4. bài tập về số đồ vật từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh

Hoàn thành đoạn văn uống sau cùng với ký hiệu viết tắt của số vật dụng từ st, nd, rd và th.

This year, Ruby và Mary participated in the London maradong dỏng, which took place on the 23..... of June. They decided that the 1.....to lớn finish the race would buy the drinks after the race. To join the maradong dỏng, Ruby and Mary started training on the 11..... of January. To get lớn London in time, they left on the trăng tròn.....of June. Ruby và Mary were very happy to lớn run the London marabé. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a oto and 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun and a great time in London. Ruby and Mary returned home on the 30.....of June.

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

quý khách hàng rất có thể luyện phạt âm thông qua số máy từ vào tiếng Anh mà Cửa Hàng chúng tôi trình làng sinh hoạt trên. Kết hợp với ứng dụng vạc âm giờ đồng hồ Anh văn minh của icreo.com.vn để luyện tập hằng ngày tận nhà nhé chúng ta.