Cách Tính Hệ Số Chiết Khấu

Hệ ố chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu có thể được xác định là một thành phần thiết yếu cho các tổ chức cho icreo.com.vnệc ra quyết định quan trọng trong các dự án. Nhiều doan

*

NộI Dung:


Tỷ lệ chiết khấu là gì

Hệ số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu có thể được xác định là một thành phần thiết yếu cho các tổ chức cho icreo.com.vnệc ra quyết định quan trọng trong các dự án. Nhiều doanh nghiệp đang sử dụng hệ số chiết khấu để tính giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai của các dự án được đề xuất để thực hiện phân tích lợi ích chi phí. Trước khi thực hiện các dự án, các công ty được sử dụng để kiểm tra xem chúng có khả thi về mặt tài chính hay không.

Bạn đang xem: Cách tính hệ số chiết khấu

Tỷ lệ chiết khấu có thể được biểu thị bằng lãi suất được áp dụng để tính giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai. Trong kế toán, một công thức toán học đã được sử dụng để tính hệ số chiết khấu. Yếu tố giảm giá được tạo thành từ hai yếu tố như thời gian và tỷ lệ chiết khấu.

Công thức yếu tố giảm giá

Công thức hệ số chiết khấu có thể được minh họa như sau:

Để tính tỷ lệ chiết khấu, có nhiều phương pháp đã được sử dụng như chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) và mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), phương pháp tỷ lệ chướng ngại vật và mô hình Gordon. Khoảng thời gian (n) của hệ số chiết khấu thể hiện khoảng thời gian dự kiến ​​của dòng tiền trong tương lai.

Xem thêm: Abbank Ngân Hàng An Bình: Abbank Lãi Trước Thuế 1, Abbank Ngân Hàng An Bình

Đối với mục đích kế toán tài chính, yếu tố giảm giá đã hữu ích theo nhiều cách. Khi lập báo cáo tài chính, dòng tiền trong tương lai không thể được đưa vào chủ yếu vì nguyên tắc ghi nhận doanh thu và nguyên tắc chi phí. Theo các nguyên tắc đó, tất cả các giao dịch phải được ghi lại với giá trị tiền mặt chính xác của chúng tại thời điểm giao dịch diễn ra. Để tuân thủ các nguyên tắc đó, hệ số chiết khấu đã được kế toán sử dụng để tìm giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai và giá trị đó đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại thời điểm giao dịch.

Giá trị hiện tại của các luồng tiền trong tương lai có thể được tính bằng công thức dưới đây:

Không chỉ cho mục đích kế toán, yếu tố giảm giá cũng có lợi cho phân tích kinh tế. Nó rất hữu ích để có được một ý tưởng rõ ràng về các dự án được đề xuất. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định các khu vực cần tập trung cao độ.

Khi liên quan đến các hạn chế liên quan đến tính toán hệ số chiết khấu, thời gian và tỷ lệ chiết khấu là không chắc chắn. Tỷ lệ chiết khấu có thể dao động tùy thuộc vào các yếu tố kinh tế khác nhau. Do đó, những thay đổi này có thể có tác động đến các số liệu tài chính được tính toán. Hơn nữa, thời gian cũng là một yếu tố không thể đoán trước vì sự cố bất ngờ có thể có tác động tiêu cực đến các dòng tiền trong tương lai của dự án.