Thiên thần bóng tối

Một quả đât bí ẩn, một thế giới ko bao giờ ở trong về bạn, một thế giới nhận ra đầy gay cấn bất thần địa điểm cơ mà hồ hết quan hệ Tình yêu, Quyền lực cùng Thù hận đan xen!Hải Băng- một cô gái băng lãnh, nặng nề hiểu. Một hai con mắt màu nâu khói trong veo. Một khuôn mặt thuần khiết với đầy ma lực. Một trái tlặng nhưng nước đôi mắt sẽ có tác dụng đóng góp thành băng, khiến tín đồ ta đề xuất "Say! Ngay từ tầm nhìn đầu tiên".


- Choose -Thiên thần láng tối (Black - Angel)- Thiên thần bóng tối - Cmùi hương 01- Thiên thần nhẵn buổi tối - Chương thơm 02- Thiên thần nhẵn tối - Chương thơm 03- Thiên thần trơn buổi tối - Chương 04- Thiên thần trơn buổi tối - Chương 05- Thiên thần bóng về tối - Chương thơm 06- Thiên thần láng tối - Cmùi hương 07- Thiên thần láng buổi tối - Chương 08- Thiên thần trơn tối - Chương 09- Thiên thần trơn buổi tối - Chương thơm 10- Thiên thần bóng về tối - Chương thơm 11- Thiên thần láng tối - Chương 12- Thiên thần láng buổi tối - Chương 13- Thiên thần bóng về tối - Chương thơm 14- Thiên thần láng buổi tối - Chương 15- Thiên thần nhẵn buổi tối - Chương thơm 16- Thiên thần bóng tối - Chương thơm 17- Thiên thần bóng về tối - Chương 18- Thiên thần bóng về tối - Chương thơm 19- Thiên thần láng về tối - Chương thơm 20- Thiên thần trơn về tối - Chương thơm 21- Thiên thần bóng tối - Cmùi hương 22- Thiên thần bóng buổi tối - Cmùi hương 23- Thiên thần bóng về tối - Chương 24- Thiên thần trơn buổi tối - Chương 25- Thiên thần trơn buổi tối - Cmùi hương 26- Thiên thần bóng tối - Cmùi hương 27- Thiên thần nhẵn tối - Chương thơm 28- Thiên thần bóng về tối - Chương 29- Thiên thần nhẵn tối - Cmùi hương 30- Thiên thần trơn buổi tối - Chương thơm 31- Thiên thần trơn buổi tối - Cmùi hương 32- Thiên thần bóng tối - Chương 33- Thiên thần trơn buổi tối - Cmùi hương 34- Thiên thần nhẵn về tối - Cmùi hương 35- Thiên thần trơn về tối - Cmùi hương 36- Thiên thần bóng buổi tối - Chương thơm 37 phần 1- Thiên thần láng tối - Cmùi hương 37 phần 2- Thiên thần láng về tối - Chương thơm 38- Thiên thần nhẵn tối - Chương 39- Thiên thần nhẵn buổi tối - Chương 40- Thiên thần nhẵn tối - Chương 41- Thiên thần bóng tối - Cmùi hương 42- Thiên thần trơn về tối - Cmùi hương 43- Thiên thần trơn buổi tối - Cmùi hương 44- Thiên thần bóng tối - Chương thơm 45- Thiên thần láng buổi tối - Chương thơm 46- Thiên thần trơn tối - Chương thơm 47- Thiên thần láng về tối - Cmùi hương 48- Thiên thần nhẵn tối - Chương thơm 49- Thiên thần nhẵn buổi tối - Chương thơm 50- Thiên thần láng buổi tối - Chương thơm 51- Thiên thần trơn buổi tối - Cmùi hương 52- Thiên thần láng về tối - Chương thơm 53- Thiên thần trơn về tối - Chương 54- Thiên thần láng buổi tối - Chương thơm 55- Thiên thần nhẵn buổi tối - Cmùi hương 56- Thiên thần nhẵn về tối - Chương 57- Thiên thần trơn buổi tối - Cmùi hương 58- Thiên thần láng buổi tối - Cmùi hương 59- Thiên thần nhẵn tối - Chương thơm 60- Thiên thần trơn về tối - Ngoại truyện 1 - 2- Thiên thần nhẵn tối - Ngoại truyện 3 - Phần 1- Thiên thần trơn buổi tối - Ngoại truyện 3 - Phần 2 (Hết)

Tiếp dấn phiên bản thảo