Mẹ & Bé

Truyện Thiên Thần Bóng Tối (Black, Thiên Thần Bóng Tối Chương Mới Nhất

Một thế giới bí ẩn, một thế giới không bao giờ thuộc về bạn, một thế giới phiêu lưu đầy cam go bất ngờ nơi mà những mối quan hệ Tình yêu, Quyền lực và Thù hận đan xen!Hải Băng- một cô gái băng lãnh, khó hiểu. Một đôi mắt màu nâu khói trong veo. Một gương mặt thuần khiết và đầy hấp lực. Một trái tim mà nước mắt đã làm đóng thành băng, khiến người ta phải “Say! Ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

– Choose -Thiên thần bóng tối (Black – Angel)- Thiên thần bóng tối – Chương 01- Thiên thần bóng tối – Chương 02- Thiên thần bóng tối – Chương 03- Thiên thần bóng tối – Chương 04- Thiên thần bóng tối – Chương 05- Thiên thần bóng tối – Chương 06- Thiên thần bóng tối – Chương 07- Thiên thần bóng tối – Chương 08- Thiên thần bóng tối – Chương 09- Thiên thần bóng tối – Chương 10- Thiên thần bóng tối – Chương 11- Thiên thần bóng tối – Chương 12- Thiên thần bóng tối – Chương 13- Thiên thần bóng tối – Chương 14- Thiên thần bóng tối – Chương 15- Thiên thần bóng tối – Chương 16- Thiên thần bóng tối – Chương 17- Thiên thần bóng tối – Chương 18- Thiên thần bóng tối – Chương 19- Thiên thần bóng tối – Chương 20- Thiên thần bóng tối – Chương 21- Thiên thần bóng tối – Chương 22- Thiên thần bóng tối – Chương 23- Thiên thần bóng tối – Chương 24- Thiên thần bóng tối – Chương 25- Thiên thần bóng tối – Chương 26- Thiên thần bóng tối – Chương 27- Thiên thần bóng tối – Chương 28- Thiên thần bóng tối – Chương 29- Thiên thần bóng tối – Chương 30- Thiên thần bóng tối – Chương 31- Thiên thần bóng tối – Chương 32- Thiên thần bóng tối – Chương 33- Thiên thần bóng tối – Chương 34- Thiên thần bóng tối – Chương 35- Thiên thần bóng tối – Chương 36- Thiên thần bóng tối – Chương 37 phần 1- Thiên thần bóng tối – Chương 37 phần 2- Thiên thần bóng tối – Chương 38- Thiên thần bóng tối – Chương 39- Thiên thần bóng tối – Chương 40- Thiên thần bóng tối – Chương 41- Thiên thần bóng tối – Chương 42- Thiên thần bóng tối – Chương 43- Thiên thần bóng tối – Chương 44- Thiên thần bóng tối – Chương 45- Thiên thần bóng tối – Chương 46- Thiên thần bóng tối – Chương 47- Thiên thần bóng tối – Chương 48- Thiên thần bóng tối – Chương 49- Thiên thần bóng tối – Chương 50- Thiên thần bóng tối – Chương 51- Thiên thần bóng tối – Chương 52- Thiên thần bóng tối – Chương 53- Thiên thần bóng tối – Chương 54- Thiên thần bóng tối – Chương 55- Thiên thần bóng tối – Chương 56- Thiên thần bóng tối – Chương 57- Thiên thần bóng tối – Chương 58- Thiên thần bóng tối – Chương 59- Thiên thần bóng tối – Chương 60- Thiên thần bóng tối – Ngoại truyện 1 – 2- Thiên thần bóng tối – Ngoại truyện 3 – Phần 1- Thiên thần bóng tối – Ngoại truyện 3 – Phần 2 (Hết)

Tiếp nhận bản thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button