GIÁ NGOẠI TỆ SINGAPORE

Chuyển thay đổi Đô la Singapore ($) (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá bán Đô la Singapore ($) từ bây giờ là 1 SGD = 16.295,46 VND. Tỷ giá chỉ trung bình SGD được xem từ tài liệu của 40 ngân hàng (*) tất cả cung ứng thanh toán giao dịch Đô la Singapore ($).


(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, Ngân Hàng Á Châu ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovimãng cầu, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, Ngân Hàng NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacomngân hàng, Saigonngân hàng, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá bán Đô la Singapore ($) (SGD) trên 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Singapore ($) mới nhất hôm nay trên những bank.Tại bảng đối chiếu tỷ giá chỉ bên dưới, giá trị color xanh đang tương xứng với giá cao nhất; màu đỏ khớp ứng với mức giá thấp nhất vào cột.


Ngân hàngMua tiền mặtMua đưa khoảnBán chi phí mặtBán đưa khoản
ABBank16.531,0016.974,00
ACB16.533,0016.641,0016.889,0016.889,00
Agribank16.521,0016.587,0016.916,00
Bảo Việt16.537,0016.976,00
BIDV16.418,0016.517,0017.003,00
CBBankicreo.com.vnwebsite giáweb giá
Đông Ácoi trên icreo.com.vnxem tại icreo.com.vnwebgiá chỉ.comicreo.com.vn
Eximbankwebsite giácoi tại icreo.com.vnicreo.com.vn
GPBankicreo.com.vnicreo.com.vn
HDBankwebsite giáxem tại icreo.com.vnwebsite giá
Hong Leongicreo.com.vnicreo.com.vnicreo.com.vn
HSBCwebgiá chỉ.comicreo.com.vnwebsite giáicreo.com.vn
Indovinaicreo.com.vncoi trên icreo.com.vnxem trên icreo.com.vn
Kiên Longicreo.com.vnwebgiá chỉ.comicreo.com.vn
Liên Việticreo.com.vnicreo.com.vn
MSBwebgiá bán.comicreo.com.vn
MBwebgiá bán.comcoi trên icreo.com.vnicreo.com.vnxem trên icreo.com.vn
Nam Áwebgiá bán.comicreo.com.vnicreo.com.vn
NCBweb giáicreo.com.vnwebgiá bán.comicreo.com.vn
OCBicreo.com.vnicreo.com.vnicreo.com.vnwebgiá bán.com
OceanBankweb giáicreo.com.vn
PGBankwebsite giáweb giá
PublicBankcoi tại icreo.com.vnicreo.com.vnwebsite giáweb giá
PVcomBankicreo.com.vnicreo.com.vnicreo.com.vnwebgiá bán.com
Sacombankwebgiá chỉ.comwebgiá bán.comweb giáxem trên icreo.com.vn
Saigonbankicreo.com.vnweb giáwebgiá bán.com
SCBicreo.com.vnwebsite giáwebgiá.comicreo.com.vn
SeABankwebgiá chỉ.comicreo.com.vnweb giáicreo.com.vn
SHBwebgiá.comxem tại icreo.com.vncoi tại icreo.com.vn
Techcombankicreo.com.vnwebsite giáwebsite giá
TPBicreo.com.vnwebgiá chỉ.comwebsite giá
UOBicreo.com.vnicreo.com.vnicreo.com.vn
VIBweb giáicreo.com.vnwebgiá.com
VietABankicreo.com.vnicreo.com.vnwebsite giá
VietBankweb giáwebsite giáicreo.com.vn
VietCapitalBankwebgiá bán.comicreo.com.vnxem tại icreo.com.vn
Vietcombankwebgiá.comicreo.com.vnicreo.com.vn
VietinBankcoi tại icreo.com.vnwebgiá.comicreo.com.vn
VPBankwebgiá bán.comicreo.com.vnwebgiá chỉ.com
VRBwebsite giáicreo.com.vnweb giá

Dựa vào bảng đối chiếu tỷ giá SGD trên 40 bank sinh sống bên trên, icreo.com.vn xin cầm tắt tỷ giá theo 2 đội bao gồm nlỗi sau:

Ngân sản phẩm mua Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân sản phẩm Eximngân hàng đang thiết lập chi phí phương diện Đô la Singapore ($) cùng với giá rẻ nhất là: 1 SGD = 16,67 VND

+ Ngân sản phẩm Eximbank đã thiết lập giao dịch chuyển tiền Đô la Singapore ($) với giá thấp độc nhất vô nhị là: 1 SGD = 16,82 VND

+ Ngân mặt hàng Sacombank đã cài chi phí mặt Đô la Singapore ($) với giá tối đa là: 1 SGD = 16.550,00 VND

+ Ngân sản phẩm Đông Á đang sở hữu giao dịch chuyển tiền Đô la Singapore ($) với mức giá cao nhất là: 1 SGD = 16.670,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân mặt hàng Eximngân hàng hiện tại đang bán chi phí mặt Đô la Singapore ($) với giá rẻ độc nhất vô nhị là: 1 SGD = 17,07 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán giao dịch chuyển tiền Đô la Singapore ($) với giá thấp độc nhất vô nhị là: 1 SGD = 16.856,00 VND

+ Ngân sản phẩm SeABank đang bán tiền phương diện Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.128,00 VND

+ Ngân hàng quân đội đang bán chuyển khoản qua ngân hàng Đô la Singapore ($) với giá tối đa là: 1 SGD = 17.108,00 VND