Hỏi Đáp

Nghĩa Của Từ Go On Nghĩa Là Gì Và Cách Dùng Cụm Từ Go On Trong Câu Tiếng Anh

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ icreo.com.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Go on nghĩa là gì

< + to infinitive > She admitted her company”s responsibility for the disaster and went on to explain how compensation would be paid to the victims.
< + speech > “What I want more than anything else,” he went on, “is a house in the country with a large garden for the children to play in.”
I just wish he”d stop going on about how brilliant his daughter is.” “Yes, he does go on (a bit), doesn”t he?”
“I don”t really feel like seeing a film tonight.” “Oh go on. We haven”t been to the cinema for ages.”
something that you say in order to agree to do or allow something that you did not want to do or to allow before:
present tense goes | present participle going | past tense went us/went/ | past participle gone us/ɡɔn, ɡɑn/

*

*

Xem thêm: Combo Sữa Tắm Tây Thi Có Tác Dụng Gì ? Có Tốt Không? Sữa Tắm Tây Thi Có Trị Viêm Chân Lông

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập icreo.com.vn English icreo.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Phương Pháp Lăn Kim Trị Sẹo Rỗ Bao Nhiêu Tiền ? Bạn Có Đang Bị Lừa?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button