Tài Chính

Hợp Đồng Bảo Hiểm Chubb Life, Bảo Hiểm Trọn Đời Tại Việt Nam

Nhóm sản phẩm Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm được thiết kế nhằm đáp ứng tối ưu hơn nữa những nhu cầu được bảo vệ của khách hàng cùng mong muốn tiếp tục duy trì mức sống cao cho những người thân yêu khi bản thân gặp chuyện không may. Khi tham gia Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm, khách hàng sẽ nhận được sự bảo vệ tài chính toàn diện với nhiều quyền lợi ưu việt hơn hẳn.

Đang xem: Hợp đồng bảo hiểm chubb life

1. Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản *

icreo.com.vn Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản hoặc Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày tử vong của Người được Bảo hiểm, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

* Nếu Sự kiện Bảo hiểm xảy ra khi Người được Bảo hiểm chưa đạt 4 tuổi, Số tiền Bảo hiểm sẽ giới hạn theo quy định trong Hợp đồng Bảo hiểm.

2. Các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng

A – Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng:

Trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong do tai nạn:icreo.com.vn Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm lên đến 03 lần Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Gia tăng này tùy thuộc vào tình huống tai nạn.Trường hợp Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn:icreo.com.vn Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm (*) nếu Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn dẫn đến:BỏngTàn tậtChấn thương nội tạng; chấn thương xương khớp; tàn tật mở rộng (chỉ áp dụng khi Người được Bảo hiểm đạt từ 18 tuổi trở lên)

* Tỷ lệ phần trăm của Mệnh giá Bảo hiểm của quyền lợi này được chi trả theo mức cụ thể quy định trong Hợp đồng Bảo hiểm.

B – Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn:

icreo.com.vn Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này nếu Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

C – Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh nan y:

icreo.com.vn Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này nếu Người được Bảo hiểm được Bác sĩ chẩn đoán mắc phải một trong các Bệnh Nan Y (35 bệnh cho Người được Bảo hiểm dưới 18 tuổi và 40 bệnh cho Người được Bảo hiểm từ 18 tuổi trở lên).

Xem thêm: Review Top 5 Dịch Vụ Đáo Hạn Thẻ Tín Dụng Uy Tín, Phí Thấp Nhất Tại Việt Nam

*Nếu Sự kiện Bảo hiểm xảy ra khi Người được Bảo hiểm chưa đạt 4 tuổi, Số tiền Bảo hiểm sẽ giới hạn theo quy định trong Hợp đồng Bảo hiểm.

Quyền lợi khi Hợp đồng Bảo hiểm Đáo hạn

icreo.com.vn Life sẽ chi trả Giá trị Tài khoản Hợp đồng khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn.

Quyền lợi Tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại

Khách hàng được quyền tạm ứng đến 80% Giá trị Hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm.

Các quyền lợi đặc biệt khác

– Quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng Bảo hiểm được đảm bảo duy trì hiệu lực ngay cả khi Giá trị Tài khoản Hợp đồng nhỏ hơn 0 đồng.

Xem thêm: Nước Hoa Hồng Nivea Review, Review Nước Hoa Hồng Nivea Có Tốt Không

– Quyền lợi Thưởng đặc biệt

icreo.com.vn Life sẽ chi trả thêm một khoản thưởng đặc biệt bằng 50% tổng Phí bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ của các quyền lợi bảo hiểm còn hiệu lực đến ngày đáo hạn hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button