Hỏi Đáp

” In Conclusion Là Gì ? Nghĩa Của Từ Conclusion Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: In conclusion là gì

*
*
*

conclusion

*

conclusion /kən”klu:ʤn/ danh từ sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối sự kết luận, phần kết luận sự quyết định, sự giải quyết, sự dàn xếp, sự thu xếp sự ký kết (hiệp ước…)foregone conclusion một quyết định trước khi biết những yếu tố cần thiết định kiến kết quả có thể dự đoán trước đượcin conclusion: để kết luậnto try conclusions with: đọ sức với, đọ tài với
kết luậnat a conclusion: kết luận vội vãconclusion of a theorem: kết luận của một định lýjump at a conclusion: kết luận vội vãsự kết thúcgiải quyếtkết luậnký kếtconclusion of a contract: sự ký kết hợp đồngsự kết thúcconclusion of businessđạt thành giao dịch

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): conclusion, conclude, concluding, conclusive, inconclusive, conclusively

*

*

Xem thêm: Mã Miễn Phí Vận Chuyển Shopee, Làm Sao Để Phí Vận Chuyển Rẻ Nhất

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

conclusion

Từ điển Collocation

conclusion noun

1 opinion reached after considering the facts

ADJ. correct | logical, reasonable, valid | inescapable, inevitable, obvious | erroneous, false, wrong | main | hasty

VERB + CONCLUSION arrive at, come to, draw, reach I can”t draw any conclusions from what she said. | jump to, leap to We don”t want to jump to the wrong conclusion. Don”t go jumping to conclusions before you know the facts. | lead to, point to It all points to the conclusion that nobody knew what was going on.

2 ending of sth

ADJ. satisfactory, successful | foregone The result of the match was a foregone conclusion. | hasty

VERB + CONCLUSION bring about, bring sth to The meeting was brought to a hasty conclusion. | come to

PREP. in ~ In conclusion, I would like to thank you all for your hard work. > Special page at MEETING

Từ điển WordNet

n.

an intuitive assumption

jump to a conclusion

a final settlement

the conclusion of a business deal

the conclusion of the peace treaty

Xem thêm: Top #10 Quán Cơm Mậu Quy Nhơn Không Lúc Nào Là Không Đông Khách

English Synonym and Antonym Dictionary

conclusionsant.: beginning outset start

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button