Bài hát sợi nhớ sợi thương

Trường Sơn Ðông, Trường Sơn TâyBên nắng đốt, mặt mưa quâyEm dang tay, em xonai lưng tayChẳng thể nào cơ mà xua chảy mâyMà không thể nào nhưng mà bịt anh được.Chđọng rút ít sợi tmùi hương, nay anh chắp mái lợpRút ít gai ghi nhớ, đan vòm xanhNghiêng sườn Đông nhưng bít mưa anhNghiêng sườn Tây xoã láng đuối.Rợp trời tmùi hương, ấy mấy màu xanh da trời suốtMà em nghiêng hết ấy mấy về pmùi hương anhMà em nghiêng không còn ấy mấy về phương thơm anh.

Bạn đang xem: Bài hát sợi nhớ sợi thương


Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: ​ Sương Mù Là Gì, Vì Sao Thường Có Vào Mùa Đông? Câu 61: Thế Nào Là Sương Mù

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.