Tài Chính

Maritime Bank Chi Nhánh Maritime Bank Hà Nội, Chi Nhánh Maritime Bank Hà Nội

header

Ông Trần Anh TuấnChủ tịch Hội đồng Quản trị

X

Ông Trần Anh Tuấn

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Griggs, Hoa Kỳ.

Ông tham gia quản trị và điều hành icreo.com.vn từ năm 2007 với các chức danh: Phó Chủ tịch HDDQT, Tổng Giám Đốc. Từ tháng 2/2012 đến 5/2018, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT icreo.com.vn. Tháng 5/2018, ông được bầu là Chủ tịch HĐQT icreo.com.vn nhiệm kỳ 2018-2021.

Đang xem: Maritime bank chi nhánh

Bà Nguyễn Thị Thiên HươngPhó Chủ tịch HĐQT

X

Bà Nguyễn Thị Thiên Hương

Phó Chủ tịch HĐQT

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Đại học Hawai, Manoa, Hoa Kỳ.

Bà Hương có 22 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng. Từ 1995 tới 2016 bà làm việc tại Techcombank và nắm giữ nhiều chức vụ khác nhau như: Trưởng phòng Tín dụng, Phó Tổng Giám Đốc và Thành viên thường trực Ủy ban kiểm toán rủi ro. Tháng 5/2018, bà được bầu là Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị icreo.com.vn.

Ông Nguyễn Hoàng AnPhó Chủ tịch HĐQT

X

Ông Nguyễn Hoàng An

Phó Chủ tịch HĐQT

Cử nhân Kinh tế, Học viện Ngân hàng

Ông An gia nhập icreo.com.vn từ năm 1992 và đảm nhiệm các vị trí như: Trưởng phòng Tín dụng, GĐ Chi nhánh Thanh Xuân, GĐ Chi nhánh Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc. Từ tháng 10/2011 đến tháng 5/2018, ông là Phó Tổng Giám đốc icreo.com.vn. Tháng 5/2018, ông được bầu là Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị icreo.com.vn nhiệm kỳ 2018-2021.

Ông Trần Xuân QuảngThành viên HĐQT

X

Ông Trần Xuân Quảng

Thành viên HĐQT

Thạc sỹ QTKD, ĐH chuyên ngành Nam California, Hoa Kỳ.

Tại icreo.com.vn, ông Quảng từng đảm nhiệm các vị trí: Phó GĐ phụ trách Nguồn vốn & KHCN, GĐ Khối Ngân hàng Doanh nghiệp, Phó Tổng GĐ kiêm GĐ Khối Quản lý Chiến lược, GĐ Khối Quản lý Rủi ro, PTGĐ Thường trực. Từ tháng 11/2013, ông giữ chức vụ Phó TGĐ icreo.com.vn, TGĐ Ngân hàng Doanh nghiệp. Tại ĐHĐCĐ thường niên icreo.com.vn tổ chức tháng 4/2016, ông được bầu vào HĐQT và được HĐQT giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực. Tháng 5/2018, ông được bầu là thành viên Hội Đồng Quản Trị icreo.com.vn nhiệm kỳ 2018-2021.

Bà Lê Thị LiênThành viên Độc lập HĐQT

X

Bà Lê Thị Liên

Thành viên Độc lập HĐQT

Tiến sỹ khoa học về Quản trị kinh doanh Đại học California Miramar, Hoa Kỳ.

Từ năm 2007 tới 2012 bà Liên từng là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ IV, kiêm đại diện vốn của VNPT tại Ngân hàng và Trưởng Ban Đầu tư và Quản lý vốn, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Năm 2012 tới 2017 bà nắm giữ các vị trí Trưởng Ban Đầu tư và Quản lý vốn, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Phó Phó Trưởng Ban Tài chính – Chiến lược thuộc Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tháng 5/2018, bà được bầu là thành viên độc lập HĐQT icreo.com.vn.

Ông Nguyễn Hoàng LinhThành viên HĐQT

X

Ông Nguyễn Hoàng Linh

Thành viên HĐQT

Cử nhân kinh tế – ĐH Kinh tế Quốc dân HN, Thạc sỹ kinh tế ĐH Bách Khoa HN

Ông Nguyễn Hoàng Linh có gần 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các ngân hàng tại Việt Nam như: Thành viên HĐQT, TGĐ PVCombank, TGĐ Western Bank, TGĐ ngân hàng Việt Á,… Tại icreo.com.vn, ông đã trải qua hơn 15 năm công tác và được tin tưởng giao phó nhiều trọng trách như: GĐ icreo.com.vn HCM, Phó TGĐ kiêm TGĐ Ngân hàng Doanh nghiệp, Phó TGĐ kiêm GĐ Khối Chiến lược, Phó TGĐ kiêm TGĐ Ngân hàng Bán lẻ. Từ tháng 03/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc icreo.com.vn.

Ông Nguyễn Hoàng LinhThành viên HĐQT​Tổng Giám đốc icreo.com.vn

X

Ông Nguyễn Hoàng Linh

Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc icreo.com.vn

Cử nhân kinh tế – ĐH Kinh tế Quốc dân HN, Thạc sỹ kinh tế ĐH Bách Khoa HN

Ông Nguyễn Hoàng Linh có gần 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các ngân hàng tại Việt Nam như: Thành viên HĐQT, TGĐ PVCombank, TGĐ Western Bank, TGĐ ngân hàng Việt Á,… Tại icreo.com.vn, ông đã trải qua hơn 15 năm công tác và được tin tưởng giao phó nhiều trọng trách như: GĐ icreo.com.vn HCM, Phó TGĐ kiêm TGĐ Ngân hàng Doanh nghiệp, Phó TGĐ kiêm GĐ Khối Chiến lược, Phó TGĐ kiêm TGĐ Ngân hàng Bán lẻ. Từ tháng 03/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc icreo.com.vn.

Ông Nguyễn Thế MinhPhó TGĐ icreo.com.vnTGĐ Ngân hàng Doanh nghiệp

X

Ông Nguyễn Thế Minh

Phó Tổng Giám đốc icreo.com.vn,TGĐ Ngân hàng Doanh nghiệp

Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, Đại học ESCP và Paris Dauphine, Pháp

Ông Nguyễn Thế Minh có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các ngân hàng uy tín như: Giám đốc Khối MME, Giám đốc miền Bắc – HSBC Việt Nam; Giám đốc cao cấp Khối Doanh nghiệp & các dự án tài chính – Calyon Việt Nam… Từ tháng 4/2015 đến nay, ông giữ chức vụ Phó TGĐ icreo.com.vn kiêm TGĐ Ngân hàng Doanh nghiệp lớn. Tháng 12/2018, ông giữ chức Phó TGĐ kiêm TGĐ Ngân hàng Doanh nghiệp của icreo.com.vn.

Bà Nguyễn Hương LoanPhó TGĐ icreo.com.vnTGĐ Ngân hàng Định chế Tài chính

X

Bà Nguyễn Hương Loan

Phó Tổng Giám đốc icreo.com.vn,TGĐ Ngân hàng Định chế Tài chính

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Sorbonne Paris 1

Bà Nguyễn Hương Loan gia nhập icreo.com.vn năm 2009 với vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nguồn vốn; Phó Tổng Giám đốc icreo.com.vn, Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp lớn & Định chế Tài chính kiêm Giám đốc Khối Thị trường tài chính. Hiện tại, bà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc icreo.com.vn, Tổng Giám đốc Ngân hàng Định chế tài chính.

Ông Oliver SchwarzhauptPhó TGĐ icreo.com.vnGiám đốc Khối Quản lý Rủi ro

X

Ông Oliver Schwarzhaupt

Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro

Thạc sỹ Kinh tế tại đại học Justus Liebig, Giessen, Đức

Ông Oliver Schwarzhaupt đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý rủi ro. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức uy tín trên thế giới như: Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro (Al Khalij Bank), Phó Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro (Emirates NBD Group), Giám đốc Đánh giá Tiêu chuẩn (Commerzbank AG), Giám Đốc Quản lý Rủi ro Tín dụng (DZ Bank). Ông Oliver đã đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Khối Quản lý rủi ro tại icreo.com.vn từ năm 2011 – 2012 và ộng chính thức quay trở lại icreo.com.vn tháng 8/2019 trên cương vị Phó Tổng giám đốc – Giám đốc khối Quản lý Rủi ro.

Bà Nguyễn Thị Mỹ HạnhTGĐ Ngân hàng Bán lẻ

X

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã có 18 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng, trong đó có 14 năm công tác tại icreo.com.vn và được tín nhiệm đảm nhận nhiều vị trí quản lý khác nhau như: Giám đốc TT Kênh bán hàng và phân phối; Giám đốc TT Quản lý Phát triển Kinh doanh; Giám đốc Vùng 1, Phụ trách Phòng Huy động vốn thuộc icreo.com.vn; Phó Giám đốc TT Phát triển Kinh doanh – Khối Bán lẻ, VietinBank. Từ tháng 01/2020, bà Hạnh được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng bán lẻ và chính thức giữ vị trí Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ từ tháng 12/2020.

Bà Đinh Thị Tố Uyên Giám đốc Khối Chiến lược

X

Bà Đinh Thị Tố Uyên

Giám đốc Khối Chiến lược

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh

Bà Đinh Thị Tố Uyên đã có gần 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing & Truyền thông nắm giữ các vị trí cao cấp tại các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước như: Giám đốc Marketing và Thương hiệu Techcombank; Giám đốc Marketing & Phát triển Kinh doanh British Petroleum; Trưởng Phòng Marketing Shell Gas Vietnam… tháng 5/2015, bà gia nhập icreo.com.vn và giữ chức vụ Giám đốc Khối Marketing & Truyền thông. Tháng 02/2020, bà được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Khối chiến lược.

Bà Nguyễn Thị Thu HằngGĐ Khối Quản lý tài chính

X

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Giám đốc Khối Quản lý tài chính

Cử nhân Kinh tế

Bà Hằng đã có gần 20 năm công tác tại icreo.com.vn và từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao trong công tác quản lý tài chính của Ngân hàng như: PGĐ Khối Quản lý Tài chính (từ tháng 08/2011 đến tháng 4/2020); đồng thời kiêm nhiệm các vị trí như GĐ Trung tâm Quản trị Tài chính, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng Kế hoạch Ngân sách. Với kinh nghiệm và sự am hiểu hệ thống Tài chính của icreo.com.vn, từ tháng 4/2020, bà Hằng được bổ nhiệm giữ chức vụ GĐ Khối Quản lý tài chính tại icreo.com.vn.

Bà Lại Thanh MaiGĐ Khối Tư vấn Pháp lý và Tuân thủ

X

Bà Lại Thanh Mai

Giám đốc Khối Tư vấn Pháp lý và Tuân thủ

Luật sư, Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội

Bà Lại Thanh Mai đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật – tuân thủ trong hoạt động ngân hàng. Bà gia nhập icreo.com.vn từ năm 1997, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại icreo.com.vn như: Trưởng Phòng Pháp chế, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Quản trị, GĐ Khối Pháp chế và Giám sát tuân thủ. Từ tháng 01/2019, bà được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Khối Tư vấn Pháp lý và Tuân thủ.

Ông Bùi Đức QuangTGĐ Ngân hàng Quản lý Tín dụng

X

Ông Bùi Đức Quang

TGĐ Ngân hàng Quản lý Tín dụng

Ông Quang có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật (08 năm trong ngành ngân hàng). Trước khi gia nhập icreo.com.vn, ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc XLN KHCN – Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB); Giám đốc Tố tụng – Tập đoàn TNG, Thành viên Hội đồng cố vấn – Tập đoàn TNG. Tại icreo.com.vn, ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quản lý Tố tụng & Mua bán nợ; Phó GĐ Phụ trách Khối Quản lý tín dụng; Chủ tịch AMC; Trưởng ban chỉ đạo nhóm 17 Khách hàng và từ tháng 1/2020, đảm nhiệm vị trí Q. Giám đốc Khối QLTD. Từ tháng 7/2020, ông Quang được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Ngân hàng Quản lý Tín dụng.

Bà Nguyễn Hà ThanhGiám đốc Khối Vận hành

X

Bà Nguyễn Hà Thanh

Giám đốc Khối Vận hành

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Bà Nguyễn Hà Thanh đã có 25 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức Tài chính – Ngân hàng uy tín tại Việt Nam và đảm nhiệm những chức vụ quan trọng như: Phó Giám đốc Khối Vận hành, Techcombank; Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Vận hành, Công ty Chứng khoán Morgan Stanley Gateway MSGS; Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Vận hành, Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia IRS; Giám đốc Dịch vụ Quản lý Rủi ro Tín dụng, Ngân hàng Citibank… Từ cuối tháng 12/2020, bà gia nhập icreo.com.vn và giữ chức vụ Giám đốc Khối Vận hành.

Ông Nguyễn Quốc KhánhGiám đốc Khối Công nghệ

X

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Giám đốc Khối Công Nghệ

Tiến sỹ, Đại học Western Sydney.

Ông Khánh đã có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở trong và ngoài nước, với gần 15 năm đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao như: Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin – Vietcombank, Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin – PVCombank, Phó Tổng Giám đốc phụ trách công nghệ thông tin – Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), Phó Trưởng ban phụ trách công nghệ thông tin – Ban Trù Bị PV Bank, Giám đốc Kỹ thuật – Công ty FPT Software… Đặc biệt, ông Khánh đã từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Công nghệ tại icreo.com.vn từ tháng 05/2009 đến tháng 10/2013 với nhiều đóng góp quan trọng. Từ tháng 4/2020, ông chính thức quay trở lại và đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Công nghệ tại icreo.com.vn.

Xem thêm: 10+ Loại Kem Làm Hồng Nhũ Hoa Và Vùng Kín Hiệu Quả Nhất Hiện Nay

Ông Dương Ngọc DũngGĐ Khối Marketing và Truyền thông

X

Ông Dương Ngọc Dũng

Giám đốc Khối Marketing và Truyền thông

Ông Dũng đã có hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, Truyền thông và Thương hiệu. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các Ngân hàng, tổ chức Tài chính uy tín tại Việt Nam như: Giám đốc Marketing và Truyền thông – Ngân hàng Hong Leong Việt Nam, Giám đốc Marketing và Truyền thông Ngân hàng Quốc tế (VIB), Giám đốc PR và Marketing – Ngân hàng Bản Việt và Công ty Chứng khoán Bản Việt, Giám đốc Marketing và Phát triển Kinh doanh – Công ty Cổ phần Sao Bắc Đẩu. Từ tháng 2/2020, ông gia nhập icreo.com.vn và giữ chức vụ Giám đốc Khối Marketing & Truyền Thông.

Ông Nguyễn Ngọc CươngGiám đốc Nhân Sự

X

Ông Nguyễn Ngọc Cương

Giám đốc Nhân Sự

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Cương gia nhập icreo.com.vn từ năm 2007 và từng đảm nhiệm các vị trí quản lý từ năm 2009 đến năm 2012 như: Giám đốc Quản lý Nghiệp vụ Nhân sự, Trưởng Phòng Chiến lược Phát triển Nhân tài, Phó Phòng Tiền lương và Phúc lợi. Từ năm 2012, ông công tác tại Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn Nhân lực M-Talent với ví trị như Giám đốc Trung tâm Chiến lược Nhân sự và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty M-Talent từ năm 2015. Từ tháng 01/2020, ông được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Nhân sự icreo.com.vn.

Bà Phạm Thị Thành Trưởng Ban Kiểm soát

X

Bà Phạm Thị Thành

Trưởng Ban Kiểm soát

Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Tiền tệ Tín dụng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Bà Thành từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: PGĐ Ngân hàng Nhà Nước tỉnh Hà Tây (cũ); Phó Vụ trưởng Vụ Tổng Kiểm Soát Ngân hàng Nhà Nước VN, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm Soát NH Chính sách Xã hội VN. Bà gia nhập icreo.com.vn từ tháng 4/2009 với vai trò thành viên Ban Kiểm Soát. Từ tháng 9/2009 đến nay bà giữ chức Trưởng Ban Kiểm Soát icreo.com.vn. Tháng 5/2018 bà được bầu là thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2021.

Bà Chu Thị ĐàmThành viên Ban Kiểm soát

X

Bà Chu Thị Đàm

Thành viên Ban Kiểm soát

Thạc sĩ Kinh tế Học viện Tài chính.

Bà Đàm có 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng. Bà gia nhập icreo.com.vn từ tháng 9/2008 và từng đảm nhiệm chức Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ. Từ tháng 2/2012 đến nay bà giữ chức thành viên Ban Kiểm Soát icreo.com.vn. Tháng 5/2018 bà được bầu là thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2021.

Bà Lê Thanh HàThành viên Ban Kiểm soát

X

Bà Lê Thanh Hà

Thành viên Ban Kiểm soát

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đại học Griggs Hoa Kỳ.

Bà Hà gia nhập icreo.com.vn từ 1991 và đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại các bộ phận Kế toán, Dịch vụ khách hàng, Quản lý vốn, Đầu tư và Kinh doanh ngoại tệ, PGĐ Khối Thị trường Tài chính – Ngân hàng Định chế Tài chính. Từ tháng 2/2012 đến nay, bà giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát icreo.com.vn. Tháng 5/2018 bà được bầu là thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2021.

VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH VÀ BỀN VỮNG

Tại icreo.com.vn, chúng tôi tin rằng doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững trong một cộng đồng ổn định và thịnh vượng. Vì vậy, song song với mục tiêu kinh doanh, chúng tôi luôn đề cao thực hiện trách nhiệm xã hội với mong muốn mang lại những tác động tích cực cho cộng đồng.

Năm 2018, icreo.com.vn đã ủng hộ, đầu tư kinh phí và triển khai các chương trình an sinh xã hội tại các địa phương trên toàn quốc, tập trung vào 3 lĩnh vực chính là y tế, giáo dục và phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

Về giáo dục: Trao học bổng gần cho các em học sinh có hòa cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung Thu và Tết thiếu nhi tại các tỉnh thành trên cả nước nhằm động viên tinh thần học tập, xây dựng cơ sở vật chất khang trang, góp phần ươm mầm cho những măng non của đất nước.

Về y tế: Tài trợ hơn 4 tỷ đồng cho Bệnh viện Mắt Trung ương để mua xe mổ mắt lưu động nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Về phát triển nông thôn: Tài trợ 2 tỷ đồng giúp sửa chữa trục đường chính nối liền các xã tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để giúp giao thông thuận tiện và giúp người nông dân có cuộc sống tốt hơn.

Tất cả các chương trình này đều có hiệu ứng lan tỏa lớn, phần nào giúp đỡ cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng và để lại nhiều dấu ấn tích cực với công chúng, đối tác, cổ đông, khách hàng.

Không những vậy, icreo.com.vn còn có một đội ngũ CBNV luôn sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp. Mỗi hoàn cảnh khó khăn đều nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của Ban lãnh đạo và CBNV trên toàn hệ thống. Truyền thống đó đã tạo nên nét văn hóa kết nối – thấu hiểu của icreo.com.vn.

Trong tương lai, icreo.com.vn sẽ tiếp tục song hành cùng cộng đồng, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hơn nữa để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam, đồng thời xây dựng một ngân hàng uy tín, thấu hiểu, mang lại cuộc sống thuận ích nhất cho khách hàng.

“Vươn tầm” bởi sự ghi nhận của các tổ chức uy tín trong và ngoài nước

icreo.com.vn vô cùng tự hào khi những nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong suốt 30 năm phát triển không những nhận được sự tin tưởng của gần 2 triệu khách hàng và đối tác mà còn được ghi nhận bởi nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Đây chính là nguồn động lực lớn nhất để icreo.com.vn tiếp tục chặng đường rộng mở phía trước cùng khách hàng và đối tác VƯƠN TẦM.

Một số Giải tiêu biểu Quốc tế:

*

Giải “Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam 2020” do Global Banking & Finance Review trao tặng

*

Giải “Ngân hàng có giải pháp tài chính sáng tạo nhất dành cho chủ kinh doanh 2020” do Tạp chí International Finance trao tặng

*

Giải “ Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2020” do Tạp chí Global Finance trao tặng

Giải “Ứng dụng Ngân hàng điện tử thân thiện” 2019 do Tạp chí International Finance trao tặng

*

Giải “Ngân hàng có thẻ thanh toán quốc tế tốt nhất 2019″ do Master Card trao tặng

*

Giải “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2019 – Top 30 Ngân hàng tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” do Tạp chí Global Finance trao tặng

Giải “Thẻ tín dụng có ưu đãi tốt nhất Việt Nam” 2018 do Tạp chí International Finance trao tặng

*

Giải “Ngân hàng có sáng kiến và đóng góp nổi bật cho DN vừa và nhỏ tại Việt Nam 2017 và 2018” do CFI trao tặng

*

Giải “Sản phẩm Thẻ đồng thương hiệu tốt nhất Việt Nam 2017” do Master Card trao tặng

*

Giải do Ngân hàng JP Morgan trao tặng cho tổ chức có năng lực triển khai nghiệp vụ chuyển tiền tốt nhất năm 2017

*

Giải “Ngân hàng có sản phẩm Thẻ tín dụng du lịch hoàn tiền tốt nhất Việt Nam 2017” do Visa trao tặng

*

Giải “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2016 và 2017” do Asian Banking & Finance trao tặng

Top 3 ngân hàng có tổng doanh số chi tiêu qua thẻ thanh toán quốc tế cao nhất năm 2015 – 2016 khu vực Đông Dương

Danh hiệu “Ngân hàng có các hoạt động thúc đẩy chi tiêu thẻ quốc tế hiệu quả nhất năm 2016” do Master Card trao tặng

*

Ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được trao “Giải thanh toán đa tệ”

*

Ngân hàng đầu tiên được đạt Giải “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2015” do Tạp chí World Finance trao tặng

 Một số Giải tiêu biểu trong nước: 

*

“Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín 2019, 2020” do Vietnam Report và Báo điện tử VietNam Net trao tặng

*

Giải “Ngân hàng đồng hành cùng DN vừa và nhỏ hiệu quả nhất 2020” do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trao tặng

Giải “Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt Nhất 2018” do Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) trao tặng

Giải “Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ Nhì 2018” do Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) trao tặng

*

“Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín 2017” do Vietnam Report đánh giá

*

Giải “Ngân hàng đồng hành cùng DN vừa và nhỏ hiệu quả nhất 2017” do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trao tặng

Giải “Nhà tạo lập thị trường có khối lượng giao dịch nhiều 2016” do Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) trao tặng

Giải “Nhà tạo lập thị trường có giá chào mua bán tốt thứ hai 2016” do Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) trao tặng

*

Giải “Ngân hàng vì cộng đồng 2015” do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG (Mỹ) và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam trao tặng

*

icreo.com.vn lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương trao tặng

icreo.com.vn CÙNG VƯƠN TẦM 

icreo.com.vn chúng tôi tin rằng mỗi người chúng ta ai cũng có những tiềm năng để phát triển và vươn lên tại bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời.

Chúng tôi cũng hiểu rằng cuộc đời cũng như kinh doanh là một hành trình mà khi tiến lên sẽ có nhiều khó khăn phải đối mặt. 

Chỉ cần bạn dám dấn thân, sẵn sàng đối đấu với thử thách, biến bất khả thành bất khả chiến bại, icreo.com.vn cam kết với những giải pháp thuận ích sẽ luôn đồng hành cùng bạn để vươn lên phát triển mạnh mẽ, dù đó là cho cá nhân hay doanh nghiệp. 

Từ 2009 đến 2010, icreo.com.vn xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài/quy mô với sự tư vấn của tổ chức Quốc tế McKinsey Năm 2015, icreo.com.vn trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam về vốn điều lệ và mạng lưới khi sáp nhập ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông và mua lại công ty Tài Chính Cổ Phần Dệt May Việt Nam.Năm 2018, icreo.com.vn tiếp tục tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 và trở thành ngân hàng đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phát hành thẻ tín dụng và tích hợp thành công phương thức thanh toán QR code với 2 đối tác lớn là Vnpay và Payoo.Năm 2019, icreo.com.vn triển khai thay đổi toàn diện từ nhận diện thương hiệu đến mô hình trải nghiệm để trở thành ngân hàng đáng tin cậy, thấu hiểu khách hàng nhất và đạt lợi nhuận cao tại Việt Nam. 

Chính tinh thần tiên phong khai phá của các thế hệ đi trước này sẽ tiếp tục là kim chỉ nam giúp chúng tôi không ngừng sáng tạo, đổi mới.

Theo đánh giá xếp hạng tín nhiệm bởi Moody’s công bố cuối tháng 3/2019, icreo.com.vn được nâng bậc xếp hạng Tiền gửi dài hạn nội tệ và ngoại tệ lên B2. Cả 2 hạng mục là Rủi ro đối tác dài hạn (CRR) và Đánh giá rủi ro đối tác dài hạn (CRA) đều thăng hạng từ B2 lên B. Đặc biệt, Moody’s điều chỉnh hạng mục Đánh giá xếp hạng tín nhiệm cơ sở của Ngân hàng (BCA) từ CAA1 lên B3. 

Quy mô khách hàng ngày càng lớn mạnh: với sự đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng với nhiều lợi ích vượt trội, chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng sử dụng của trên 1,8 triệu khách hàng cá nhân, gần 45.000 khách hàng doanh nghiệp và nhiều đối tác, bạn hàng quan trọng.Mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch rộng khắp: icreo.com.vn không ngừng mở rộng mạnh mẽ về mạng lưới hoạt động để vươn lên Top đầu những ngân hàng ngoài quốc doanh có mạng lưới giao dịch lớn nhất Việt Nam: 274 Chi nhánh/PGD, 500 Máy ATM và phủ rộng tại 51/64 tỉnh thành.Đội ngũ nhân sự tràn đầy nhiệt huyết và sáng tạo: icreo.com.vn tự hào được dẫn dắt bởi một đội ngũ lãnh đạo cấp cao chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, gồm nhiều chuyên gia ngân hàng hàng đầu trong nước và khu vực; cùng đội ngũ gần 7000 cán bộ nhân viên năng động, chuyên nghiệp. icreo.com.vn đã và đang tạo lợi thế cạnh tranh với môi trường làm việc bình đẳng, khuyến khích sáng tạo và luôn chú trọng đào tạo và phát triển nhân tài. 

Những thế mạnh này đã luôn là nền tảng bền vững giúp chúng tôi liên tục lớn mạnh trong 30 năm qua và đó sẽ tiếp tục là bệ phóng vững chắc giúp chúng tôi không ngừng vươn lên trong tương lai.

Xem thêm: Trẻ Bú Mẹ Bị Táo Bón Cho Con Bú Hiệu Quả, Táo Bón Sau Sinh Điều Trị Như Thế Nào Là Tốt Nhất

Hành trình 30 năm qua của icreo.com.vn đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là trở thành ngân hàng mà ở đó “ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ”, với sứ mệnh “Vì một cuộc sống thuận ích hơn” cho Khách hàng, Cán bộ nhân viên, Cổ đông và Cộng đồng

Tầm nhìn và sứ mệnh đó đòi hỏi chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện chính mình, từ sản phẩm, con người, đến quy trình, hệ thống công nghệ để luôn hiểu rõ điều khách hàng cần tại mọi khâu trong quá trình cung cấp dịch vụ, trên mọi kênh tiếp xúc và tại mọi thời điểm. 

Tại icreo.com.vn, chúng tôi đã và đang chú trọng triển khai thực hành Bộ 5 Giá trị Cốt lõi bao gồm: “Trách nhiệm – Lắng nghe – Tôn trọng – Sáng tạo – Hiệu quả” trong từng hoạt động, để từ đó xây dựng một văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch và hiệu suất cao tại icreo.com.vn. 

Song song đó, nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khó cưỡng, chúng tôi cam kết bám sát 4 nguyên tắc trải nghiệm trụ cột, đó là: Đơn giản – Chủ động – Kết nối – Thấu hiểu để hướng tới mục tiêu hoàn thành sứ mệnh “Vì một cuộc sống thuận ích hơn”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button