Nghĩa bóng tiếng anh là gì

By nguyenphuocvinhteo • Tháng Mười 30, 2018

TIẾNG ANH Y HỌC: NGHĨA ĐEN & NGHĨA BÓNG

Xin ra mắt cùng với Diễn Đàn một số trong những thuật ngữ y học tập vừa với nghĩa đen: ‘nghĩa đầu tiên đọc một giải pháp thông thường’ vừa có nghĩa bóng: ‘nghĩa căng đầy suy ra tự nghĩa đen’.

Bạn đang xem: Nghĩa bóng tiếng anh là gì

1. AILING: ĐAU/ỐM (nghĩa đen) và ÈO ỌP/ĐANG SUY YẾU (nghĩa bóng)

Nghĩa black của ‘ailing’ là ‘ill/siông xã and not improving’

– She looked after her ailing father.

Nghĩa láng của ‘ailing’ là (of a business, government, etc.) ‘having a problem or getting weaker’

– Measures khổng lồ help the ailing economy.

2. ANTIDOTE /ˈæntidəʊt/ TO: THUỐC GIẢI ĐỘC (nghĩa đen) cùng LIỀU THUỐC GIẢI (nghĩa bóng)

Nghĩa Đen của ‘antidote to’ là ‘a medicine that will stop the effects of a poison or a dangerous drug’.

– There is no known antidote to the poison.

Nghĩa láng của ‘antidote to’ là ‘anything that takes away the effects of sth unpleasant’.

– The holiday was a marvellous antidote lớn the pressure of office work.– A Mediterranean cruise was the perfect antidote khổng lồ a long cold winter.

3. ILL (adj): ĐAU/ỐM (nghĩa đen) với ILL (n) CĂN BỆNH (nghĩa bóng)

Nghĩa đen của ‘ill’ là ‘suffering from illness or disease; not feeling well’.

– Her father is seriously ill.

Nghĩa nhẵn của ‘ill’, là danh từ chuyển tự một số loại (conversion) từ bỏ tính trường đoản cú ‘ill’ có nghĩa ‘a problem or harmful thing; an illness’.

– The ills of the modern world.4. CURE /ˈkjʊə(r)/ /REMEDY /ˈremədi/ (FOR/TO): CHỮA BỆNH (nghĩa đen) với GIẢI PHÁP.. (nghĩa bóng)

Nghĩa Black của ‘cure/remedy (for)’ là ‘sth such as a medicine or form of treatment that cures s.e who is ill’.

Xem thêm: Mang Thai Tháng Thứ 5 Có Nên Quan Hệ, BầU 5 Tháng Có Quan Hệ đưÁ»£C Không

– What is the best cure for a hangover ?– As yet there’s no known cure for this disease.– Salt water is a good trang chính remedy for a sore throat.

Nghĩa nhẵn của ‘cure/remedy (for/to) là ‘sth that solve sầu a problem, improve a bad situation, etc.’.

– Do you think there is any cure for the nation’s economic troubles?– If you find it hard to lớn live sầu on your present salary, the best remedy would be khổng lồ change jobs.– There is no simple remedy for unemployment.– There are a number of possible remedies to lớn this problem.

5. PALPITATION /palpɪˈteɪʃ(ə)n/ : ĐÁNH TRỐNG NGỰC (nghĩa đen) với SỰ HỒI HỘPhường (nghĩa bóng).

Nghĩa black của ‘palpitation’ là ‘unpleasant sensations of irregular and/or forceful beating of the heart’.

– In some patients with palpitations, no heart disease or abnormal heart rhythms can be found. In others, palpitations result from abnormal heart rhythms (arrhythmias)

Nghĩa nhẵn của ‘palpitation’ là ‘a physical condition in which your heart beats very quickly and in an irregular way’

– Just the thought of flying gives me palpitations (= makes me very nervous).

6. PARALYSIS /pəˈræləsəs/ : CHỨNG LIỆT (nghĩa đen) cùng TÊ LIỆT (nghĩa bóng)Nghĩa đen của ‘paralysis’ là ‘a loss of control, and sometimes feeling in, part or most of the body, caused by disease or any injury lớn the nerves’.

– The paralysis affects his right leg and he can only walk with difficulty.

Nghĩa láng của ‘paralysis’ là ‘a total inability to move sầu, act, function, etc.

– The strike caused total paralysis in the thành phố.– The complete paralysis of industry caused by the electricians’ strike.

7. PANACEA FOR /ˌpænəˈsiːə/ : PHƯƠNG THUỐC CHỮA BÁCH BỆNH

Cũng có một thuật ngữ tên một phương thuốc nhưng mà tín đồ xưa hy vọng chữa trị bách căn bệnh thì này chỉ sở hữu nghĩa bóng ‘panacea’ (for something) gồm nghĩa ‘something that will solve sầu all the problems of a particular situation’ một chiến thuật đến những vấn đề’ dẫu vậy ta vẫn thể sử dụng nghĩa đen của nó sống tiếng Việt nlỗi ví dụ sau:– Không buộc phải coi hệ thống kiểm toán new là cách thức chữa trị bách căn bệnh cho nền tài chính tòan cầu. Một vài ví dụ sinh sống giờ đồng hồ Anh tất cả từ ‘panacea’:

– Librarians welcomed computerization as a panacea for all their cataloguing problems.– There is no single panacea for the problem of unemployment.