Hỏi Đáp

Nhân viên thư viện là công chức hay viên chức 2022?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nhân viên thư viện là công chức hay viên chức 2022? phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem kiến Có thể bạn chưa biết? tại đây => Có thể bạn chưa biết?

Chức vụ thủ thư trường học, năm 2022

Thủ thư là quan chức chính phủ hay công chức, trước Công nguyên năm 2022? Nhiều người vẫn chưa phân biệt được nhân viên thư viện là công chức hay viên chức. Phụ cấp và lương của nhân viên thư viện là gì? Bài viết dưới đây của icreo.com.vn giải đáp thắc mắc trên cho bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo

Thủ thư có phải là quan chức chính phủ không?

1. Phân biệt công chức nhà nước và công chức nhà nước

Tìm hiểu sự khác biệt giữa công chức và viên chức Mời các bạn xem bảng phân biệt ngạch công chức và viên chức dưới đây.

tiêu chuẩn nhân viên văn phòng nhân viên văn phòng
ý tưởng

Công chức là công dân Việt Nam. trong đó lựa chọn, bổ nhiệm vào các chức danh, chức vụ, vị trí việc làm tương ứng với vị trí việc làm trong các tổ chức đảng, nhà nước, trung cấp, công tác xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; ở các cục, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong các cơ quan và cơ quan của NACC, nhưng không phải các sĩ quan Công chức phục vụ theo chế độ chuyên môn, nghiệp vụ nhân viên an ninh công cộng lương bổng và hưởng lương từ ngân sách nhà nước

(Điều 1, Mục 1 của Luật Viên chức và Viên chức Chính phủ và Luật Viên chức, sửa đổi năm 2562 trước Công nguyên)

Người lao động là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo chức danh, làm việc trong các cơ quan sự nghiệp của Chính phủ theo chế độ hợp đồng lao động và hưởng lương từ quỹ lương của cơ quan sự nghiệp của Chính phủ theo quy định của pháp luật.

(Mục 2, Luật Viên chức, B.E. 2010)

chế độ làm việc làm việc toàn thời gian Làm việc trong suốt thời gian của hợp đồng
hệ thống lương Hưởng lương từ ngân sách nhà nước Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp.
chế độ bảo hiểm

– Phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc (Điều 2 Luật BHXH năm 2014, Điều 6, Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014);

– Không cần tham gia bảo hiểm thất nghiệp

(Điều 1, Mục 43 của Luật Việc làm B.E. 2556)

– Phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc (Điều 2 Luật BHXH năm 2014, Điều 6, Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014);

– Phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

(Điều 1, Điều 43 Luật Việc làm)

xử lý kỷ luật

Đối với công chức không có chức vụ lãnh đạo, điều hành:

– khuyết điểm

– Cảnh báo.

– mức lương thấp hơn

– Buộc từ chức

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, điều hành:

– khuyết điểm

– Cảnh báo.

– Hạ cấp

– sự từ chức

– Buộc từ chức

(Điều 7 Nghị định Hoàng gia 112/2563 / NĐ-CP)

Đối với nhân viên không điều hành:

– khuyết điểm

– Cảnh báo.

– Buộc từ chức

Đối với nhân viên hành chính:

– khuyết điểm

– Cảnh báo.

– sự từ chức

– Buộc từ chức

Ngoài ra, có thể có những hạn chế đối với các hoạt động nghề nghiệp.

(Mục 15 Nghị định Hoàng gia 112/2563 / NĐ-CP)

nơi làm việc

Công tác tại các cơ quan ban ngành của Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội cấp trung cấp tỉnh, huyện, quận, thành phố.

làm việc trong một cơ quan nhà nước không phải là một doanh nghiệp

về thứ hạng

chia thành các cấp bậc khác nhau

phân loại theo nghề nghiệp

2. Thủ thư là công cộng hay công khai?

Nhân viên thư viện trường học minh họa
Nhân viên thư viện trường học minh họa

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức 2010, nhân viên chính phủ là công dân Việt Nam có thể được tuyển dụng theo vị trí của họ. Làm việc trong một cơ quan chính phủ phi kinh doanh theo hệ thống hợp đồng lao động. và nhận lương từ quỹ lương nhân viên của các cơ quan chính phủ không phải là lĩnh vực kinh doanh theo quy định của pháp luật

Thủ thư là quan chức chính phủ hay viên chức?

Thực tế đây là một vấn đề rất khó hiểu, tuy nhiên có thể phân biệt trên cơ sở nhân viên thư viện làm việc tại thư viện trường học và ký hợp đồng lao động dài hạn. và các trường công lập là đơn vị sự nghiệp ngoài quốc doanh. Vì vậy, thủ thư là viên chức.

3. Hệ thống làm việc và quản lý tiền lương của nhân viên thư viện, B.E. 2022

3.1 Phương thức làm việc của nhân viên thư viện 2022

Cán bộ thư viện có quyền lợi về chế độ làm việc như cán bộ của trường. Và theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2562, do đó, thời giờ làm việc bình thường của nhân viên thư viện không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần, khuyến khích làm 40 giờ / tuần. .

– giống cáiNếu nhân viên thư viện làm việc ngoài giờ theo yêu cầu của nhà trường sẽ nhận được trợ cấp ngoài giờ. Trong đó:

  • Cần phải có sự đồng ý của người lao động.
  • Đảm bảo số giờ làm thêm không vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong ngày. Trong trường hợp quy định về giờ làm việc bình thường hàng tuần Tổng số giờ làm việc bình thường và làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày và không quá 40 giờ trong 01 tháng.

(Theo Điều 2, Điều 107 Bộ luật lao động)

– theo thông tư 26/2006 / TT-BVHTT ngày 21/02/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Hướng dẫn thực hiện Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm. Bảo hiểm và bồi thường đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa và thông tin Cán bộ thư viện còn được hưởng phụ cấp độc hại.

Việc tính toán phụ cấp độc hại thực hiện theo công văn số. 2002 / SGDĐT-TCCB ngày 28/12/2009

+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu.

+ Cách tính và thanh toán các khoản phụ cấp:

  • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế tại các địa điểm có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Nếu làm việc dưới 4 giờ mỗi ngày thì tính ½ ngày làm việc, nếu làm từ 4 giờ trở lên thì tính là ngày làm việc.
  • Phụ cấp độc hại, độc hại được trả cùng kỳ lương và không dùng để tính các khoản đóng và hưởng An sinh xã hội.

3.2. Mức lương của thủ thư trường năm 2022

Mục 9 của Thông tư số 02/2015 / TTLT-BVHTTDL-BNV Xếp lương cho các vị trí nghiệp vụ của nhân viên thư viện như sau:

– Chức danh nghề nghiệp viên chức thư viện loại II được hưởng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2) từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

– Chức danh nghề nghiệp viên chức thư viện loại III được xếp hệ số lương viên chức hạng A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

– Chức danh nghề nghiệp viên chức thư viện hạng IV được xếp lương viên chức loại B từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Dưới đây là danh sách cụ thể mức lương của cán bộ thư viện trường học năm 2022:

Đơn vị: 1000 VND

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Cấp 11

lớp 12

Thủ thư thế hệ thứ 2

hệ số lương

4

4,34

4,68

5,02

5,36

5,7

6,04

6,38

tiền công

5960

6466,6

6973,2

7479,8

7986,4

8493

8999,6

9506,2

Nhận Thủ thư thế hệ thứ 3

hệ số lương

2,34

2,67

3

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

tiền công

3486,6

3978,3

4470

4961,7

5453,4

5945,1

6436,8

6928,5

7420,2

Nhận một Thủ thư Hạng IV

hệ số lương

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3.06

3,26

3,46

3,66

3,86

4.06

tiền công

2771,4

3069.4

3367,4

3665,4

3963.4

4261,4

4559,4

4857,4

5155,4

5453,4

5751,4

6049,4

Bài viết trên trả lời câu hỏi nhân viên thư viện là công chức nhà nước hay nhân viên nhà nước? Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan trong phần tài liệu. câu hỏi và câu trả lời pháp lý và sự phát hành hợp pháp của icreo.com.vn.

Thông tin cần xem thêm về Nhân viên thư viện là công chức hay viên chức 2022?

Hình Ảnh về Nhân viên thư viện là công chức hay viên chức 2022?

Video về Nhân viên thư viện là công chức hay viên chức 2022?

Wiki về Nhân viên thư viện là công chức hay viên chức 2022?


Bạn thấy bài viết Nhân viên thư viện là công chức hay viên chức 2022? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Nhân viên thư viện là công chức hay viên chức 2022? bên dưới để website icreo.com.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website icreo.com.vn

Nguồn: icreo.com.vn

#Nhân #viên #thư #viện #là #công #chức #hay #viên #chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button