ON PURPOSE NGHĨA LÀ GÌ

Purpose đi với Giới tự gì? On purpose là gì? là thắc mắc của đa số tín đồ khi học tiếng Anh. Bài viết này, icreo.com.vn đã đáp án vướng mắc của chúng ta.

Bạn đang xem: On purpose nghĩa là gì

*
Purpose đi với Giới trường đoản cú gì?

Danh từ

Mục đích, ý định: why you bởi vì something or why something exists:

for the purpose of…nhằm mục đích mục đích…to lớn serve a purposeđáp ứng yêu thương cầukhổng lồ what purpose?nhằm mục tiêu mục đích (ý định) gì?khổng lồ the purposecó ích mang đến mục đích, có lợi mang đến ý định; đúng khi, cần lúc

Chủ định, công ty tâm

on purposecố ý, ráng ý, gồm chủ tâm

Ý nhất định, tính quả quyết: determination or a feeling of having a reason for what you do:

infirm of purposeko quả quyếtof set purposenhất thiết, quả quyếtwanting in purposekhông có ý nhất mực, thiếu thốn sự quả quyết

Kết quả: an intended result or use:

khổng lồ some purposeđược phần nào kết quảkhổng lồ little purposechẳng được kết quả là baokhổng lồ no purposechẳng được hiệu quả gì, vô íchkhổng lồ good purposebao gồm hiệu quả tốt

Ngoại hễ từ

Có mục tiêu, có ý định

he purposed coming; he purposed to comehắn ta có ý muốn đến


On purpose là gì?

ON PURPOSE mang nghĩa “cố tình, có nhà tâm”

Một vài đồng nghĩa của trường đoản cú này rất có thể kể đến như: ON PURPOSE = purposely = consciously = deliberately = intentionally.

Ví dụ:

A few bidders inflated the prices on purpose.

He slammed the door on purpose.

Phân biệt on purpose cùng by chance

ON PURPOSE và BY CHANCE đôi khi khiến cho người tiêu dùng nhầm lẫn về nét nghĩa, nhất là khi đặt trong các đồng nghĩa tương quan của bọn chúng. Tuy nhiên, trường hợp học tập nhì từ bỏ này theo cụm, không quá cạnh tranh để phân minh.

ON PURPOSE: cụ tìnhBY CHANCE: vô ý

Purpose đi cùng với Giới từ bỏ gì?

purpose + of
This of course defeats the entire purpose of the exercise.

Xem thêm: Nên Mua Máy Xông Mũi Họng Cho Trẻ Em Loại Nào Tốt Nhất Hiện Nay 8


Purpose đi với những trường đoản cú nào?

1. aim/function

ADJ. limited | chief, main, primary, prime, principal | true | sole | practical, useful These bars serve no useful purpose. | general a general-purpose cleaning fluid | common a group of individuals sharing a common purpose | particular, special, specific | dual a toy with the dual purpose of entertaining & developing memory skills | stated | social the view that art should serve a social purpose

VERB + PURPOSE have sầu | lachồng | accomplish, achieve, fulfil, serve The scheme achieved its primary purpose, if nothing else.

PREP.. for a/the ~ I put the chair there for a purpose. a measure introduced for the purpose of protecting the interests of investors | on ~ (= intentionally) He slammed the door on purpose.

PHRASES at cross purposes (= not understanding or having the same aims, etc. as each other) I finally realized that we were talking at cross purposes. | for/with the express purpose of sth The school was founded with the express purpose of teaching deaf children lớn speak. | for (all) practical purposes Nominally she is the secretary, but for all practical purposes she runs the place. | purpose-built The cycling events will take place in a purpose-built 20,000-seater stadium. | your purpose in life She saw being a doctor as her purpose in life. | put/use sth to (a/some) purpose The old mill has been put to good purpose. | a sense of purpose Encouraged by her example, they all set lớn work with a fresh sense of purpose. | strength of purpose They had great confidence & strength of purpose.

2/ purposes: requirements of a particular situation

ADJ. administrative sầu, business, commercial, domestic, educational, insurance, legal, medical, medicinal, political, retìm kiếm, tax, teaching You will need to have sầu the vehicle valued for insurance purposes.

PREP.. for … ~ The drug can be sold for medicinal purposes only. | for the ~s of Let’s assume he knows, for the purposes of our argument.


Các từ bỏ liên quan với Purpose


Từ đồng nghĩa

noun

ambition , animus , aspiration , big idea , bourn , calculation , thiết kế , desire , destination , determination , direction , dream , drift , end , expectation , function , goal , hope , idea , intendment , intent , mecca , mission , object , objective sầu , plan , point , premeditation , principle , project , proposal , proposition , prospect , reason , resolve sầu , scheme , scope , target , ulterior motive , view , whatfor , where one’s headed , whole idea , why và wherefore , whyfor , will , wish , confidence , constancy , faith , firmness , resolution , single-mindedness , steadfastness , tenathành phố , advantage , avail , benefit , duty , effect , gain , good , mark , outcome , profit , result , return , utility , job , role , task , aim , meaning , why , decidedness , decisiveness , purposefulness , resoluteness , toughness , willpower , destiny , hidden agendomain authority , impulsion , intention , philosophy , purport , significance , teleology

verbaim , aspire , bid for , commit , conclude , consider , contemplate , decide , kiến thiết , determine , have a mind to , have in view , Cosplay one’s mind , mean , meditate , mind , plan , ponder , propose , pursue , resolve , think to , work for , work toward , project , target , ambition , animus , aspiration , destination , determination , duty , kết thúc , function , goal , impulsion , intkết thúc , intent , intention , mission , motive , object , objective sầu , point , proposal , purport , reason , resolution , sake , use